News

COVID-19 Community Response

 

 

 

Galway County Council is co-ordinating local organisations to assist citizens during Covid-19

At the instigation of Minister for Housing, Planning and Local Government, Eoghan Murphy a Covid-19 Community Response Forum will be put in place for each County and will be co-ordinated by the Local Authority in each case.

A dedicated community support helpline will be established in Galway County Council to assist at-risk members of the public in accessing non-emergency and non-medical supports and advice during the current public health emergency. The confidential phoneline service is being established by the new COVID-19 Galway Council Community Response Forum, which includes over a dozen agencies and organisations. The helpline is focused primarily on ensuring that vulnerable members of the community or those living alone can access deliveries of groceries, medicine and fuels. The role of the Forum is to ensure that there is a co-ordinated community response and to enable all voluntary statutory agencies to collaborate in support of our communities and particularly of our most vulnerable members.

Included in the COVID-19 Galway County Council Community Response Forum are:

  • Galway County Council
  • Health Service Executive
  • An Garda Síochána
  • Local Development Agencies
  • Other community, voluntary and sports representatives

The new phoneline is just one aspect of the Forum’s work. Its core aim is contributing to the community-wide effort to limit the spread of COVID-19. Galway County Council through this group, will ensure that the wide variety of groups working across County Galway to assist those in need, will do so in an organised, collaborative and targeted way.  The Council’s COVID-19 Community Response Forum is there to ensure the very best use of the many resources assisting vulnerable persons with their daily needs at this unprecedented time, whether that is collecting medication, food shopping, social support and contact.

Cathaoirleach Cllr. Jimmy McClearn  “This public health crisis has changed life for so many, and we are there to help with that change.  The role that Galway County Council will play in leading the Community response will ensure that there is a co-ordinated all County response in support of our communities and particularly of our most vulnerable members.

Chief Executive of Galway County Council Kevin Kelly explains  “The response locally to date has been enormous, we have seen local groups and local development groups, An Gardai, GAA and other local businesses and many local volunteers working hard to take care of their communities. Galway County Council is ideally placed both statutorily and regionally to channel this great work and provide the governance structure in partnership with all stakeholders.  Our staff whose day-jobs have changed due to this crisis, will be a key resource in the management and operation of this community support programme in collaboration with our partner agencies/groups.”

Set to come into effect from Monday 30th March, Galway County Council is providing a dedicated contact number 091-509390 or Freephone 1800 92 88 94 with the lines open from 9.00am to 6.00pm seven days per week, Monday through to Sunday, emails can be sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Contact details of this new service will be promoted on the Galway County Council website and Social Media Channels.  An information leaflet including the new phone number and other information will be distributed around the County particularly to vulnerable households, over the coming days.

For all Media Queries:

Contact: Eímear Dolan, 087-7987738 / 091-509334 or email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Economic, Rural and Community Development Unit, Galway County Council

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Comhairle Chontae na Gaillimhe i mbun comhordú ar eagraíochtaí chun cuidiú le saoránaigh le linn Covid-19

Ar spreagadh ón Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, Eoghan Murphy déanfar Fóram Freagartha Pobail Covid-19 a bhunú i ngach contae arna chomhordú ag gach Údarás Áitiúil i ngach cás.

Déanfar líne chabhrach tacaíochta tiomanta a bhunú i gComhairle Chontae na Gaillimhe chun cuidiú le daoine sa phobal atá i mbaol teacht ar chúnamh, cúnamh nach mbaineann le cúrsaí éigeandála ná leighis, agus ar chomhairle le linn na héigeandála sláinte poiblí atá ann faoi láthair. Tá an tseirbhís fóin a bheidh faoi rún á bunú ag Fóram Freagartha Pobail Chomhairle Chontae na Gaillimhe i leith Covid-19 ina bhfuil breis is dhá eagraíocht agus ghníomhaireacht déag páirteach ann. Tá an líne chabhrach dírithe den chuid is mó ar a chinntiú go mbeidh daoine leochaileacha sa phobal nó iadsan atá ina gcónaí leo féin ábalta teacht ar bhia, ar chógas agus ar bhreosla. Is é ról an Fhóraim a chinntiú go bhfuil freagra comhordaithe ann don phobal agus a chur ar chumas gach gníomhaireacht reachtúil deonach comhoibriú chun tacú lenár gcuid pobal agus go háirithe na daoine is leochailí ann.

I measc na n-eagraíochtaí atá ar Fhóram Pobail Chomhairle Chontae na Gaillimhe tá:

· Comhairle Chontae na Gaillimhe

· Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

· An Garda Síochána

· Gníomhaireachtaí Forbartha Áitiúla

· Ionadaithe pobail, deonacha agus spóirt eile

 Níl sa líne fóin ach gné amháin d’obair an Fhóraim. An aidhm is mó atá leis cuidiú leis an dícheall ar fud an phobail scaipeadh Covid-19 a mhaolú. Cinnteoidh Comhairle Chontae na Gaillimhe, tríd an ngrúpa seo, go gcuideoidh réimse leathan grúpaí ar fud Chontae na Gaillimhe leo sin atá i gcruachás agus go ndéanfar sin ar bhealach atá eagraithe, comhoibríoch agus dírithe. Tá Fóram Freagartha Pobail COVID-19 na Comhairle ann chun a chinntiú go mbainfear an leas is fearr as na hacmhainní go leor atá ann a chuidíonn le daoine leochaileacha leis na riachtanais a bhíonn acu ó lá go lá le linn na géarchéime seo cibé an cógas a bhailiú, bia a cheannach, tacaíocht shóisialta nó teagmháil atá i gceist.

Dúirt an Cathaoirleach, an Comhairleoir Jimmy McClearn “Tá athrú ar an saol do go leor daoine mar gheall ar an ngéarchéim sláinte poiblí seo agus táimidne anseo chun cuidiú leis an athrú sin. Cinnteoidh Comhairle Chontae na Gaillimhe sa ról a imreoidh sí chun an freagra seo a stiúradh go bhfuil an freagra ar fud an chontae chun cuidiú le pobail agus go háirithe na daoine is leochailí sa phobal á tabhairt ar bhealach atá comhordaithe.”

Mhínigh Príomhfheidhmeannach Chomhairle Chontae na Gaillimhe Kevin Kelly “Tá freagra ollmhór tugtha go dtí seo. Tá grúpaí áitiúla agus grúpaí forbartha pobail, na Gardaí, CLG agus gnólachtaí áitiúil agus go leor oibrithe deonacha go obair go dícheallach chun aire a thabhairt don phobal. Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe san áit cheart ó thaobh an réigiúin agus na reachtaíochta chun tabhairt faoin dea-obair seo agus chun struchtúr rialaithe a chur ar fáil i gcomhpháirt leis na páirtithe leasmhara. Beidh baill foirne, a bhfuil athrú tagtha ar an obair a bhíodh ar bun acu gach lá, ar na príomhacmhainní chun an clár tacaíochta pobail seo a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm agus sin á dhéanamh i gcomhar leis na gníomhaireachtaí/grúpaí atá i bpáirt linn.

Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe ag cur uimhir theagmhála thiomanta ar fáil 091-509390 nó Saorghlao 1800 92 88 94. 7 days per week Monday through to Sunday. Tiocfaidh an líne i bhfeidhm ón Luan an 30 Márta agus beidh na línte oscailte ón 9.00am go dtí 6.00pm 7 lá na seachtaine ó Luan go Domhnach agus R-Piost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Déanfar sonraí na seirbhíse nua a fhógairt ar láithreán gréasáin Chomhairle Chontae na Gaillimhe agus ar Chainéil Meán Sóisialta. Déanfar bileog eolais ar a mbeidh an uimhir nua fóin agus eolas eile a scaipeadh ar fud an chontae sna laethanta atá romhainn - go háirithe ar thithe a bhfuil duine leochaileach iontu.

 

Maidir le Fiosruithe ó na Meáin, Déan Teagmháil le:

Eímear Dolan, 087-7987738/091-509334 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Latest Tweets

RT @skgaa: And that’s a wrap folks. 36 hours non-stop Wallball and over €10,000 raised for @cancercarewest . Thanks SO much to everyone who…
RT @SportTG4: Cúl! Is cinnte go bhfuil cumhacht Joe Canning le feiceáil leis an bpoc saor seo! 👌 Canning's free is drilled past the Clare…
RT @skgaa: A special thanks to these legends who hurled the whole way through the night to keep our Wallballathon going. We’ve got less tha…
RT @SportTG4: Ní bheidh deis agat anáil a tharraingt ag breathnú ar #AllIrelandGold inniu!🔥 Get ready for an afternoon of non-stop action💯…
RT @officialgaa: #GAA news: Should the country move to Phase Two as planned, GAA Clubs will be able to re-open designated walking tracks on…